Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu” posiada dwie pracownie: matematyczną i fizyczną. Zajęcia odbywają się we wtorki lub czwartki w dwóch bezpośrednio następujących po sobie tygodniach. Każda zgłoszona klasa uczestniczy w zajęciach edukacyjnych dwukrotnie w semestrze. Klasa (maksymalnie 30 osób) zostaje podzielona na dwa zespoły:

·         1 zespół realizuje blok fizyki;

·         2 zespół realizuje blok matematyki;

>  w drugim tygodniu – realizacja zajęć dla zespołów – odwrotna:

·         1 zespół realizuje blok matematyki;

·         2 zespół realizuje blok fizyki.

Z uwagi na podział klasy na dwa zespoły, podczas zajęć niezbędna jest obecność dwóch opiekunów. Uczniowie zabierają ze sobą obuwie zmienne.

 

Rozkład dnia edukacyjnego w Ośrodku Edukacyjnym „Czym skorupka za młodu”

 Godziny

 

Treść dnia edukacyjnego 

 

9:00

Przyjazd dzieci do Ośrodka Edukacyjnego

 „Czym skorupka za młodu”

9:00 – 9:10

  • Powitanie uczestników;
  • szkolenie BHP;
  • Podział uczniów na dwa zespoły:

matematyczny i fizyczny;

  • Pasowanie uczniów na „Odkrywcę”.

9:10 – 9:55

F15 dzieci/M 15 dzieci

1 temat bloku

9:55 – 10:10

Przerwa

10:10 – 10:55

F15 dzieci/ M 15 dzieci

2 temat bloku

10:55 – 11:05

Przerwa

11:05 – 11:50

F15 dzieci/ M 15 dzieci

3 temat bloku

11:50 – 12:00

  • Podsumowanie spotkania;
  • Pamiątkowe zdjęcie uczestników.

12:00

Wyjazd dzieci z Ośrodka Edukacyjnego

„Czym skorupka za młodu”

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top