|   EN

Studenci 26+  wszystkich kierunków na początku semestru pobierają karty obecności przedmiotu wf w Dziekanatach lub u kierownika Studium WF. Uczęszczają na zajęcia, wybierając propozycje z oferty Akademickiego Fitnessklubu oraz Studium WF. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności potwierdzonych przez nauczyciela na karcie.

WF można zaliczyć również podczas organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych np. marsz nordic walking czy innych.

Studenci z orzeczeniami o niepełnosprawności w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds studentów niepełnosprawnych wybierają odpowiednią formę zaliczenia przedmiotu wf.

Studenci z całkowitym zwolnieniem z wf kontaktują sie z kierownikiem Studium WF , celem omówienia warunków zaliczenia.

Back to top