|   EN

O wydziałach

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

pokój 206

tel. 95 7 279 533

e-mail: bjagusiak@wat.edu.pl

 


 

Inauguracja działalności Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich i Systemów Bezpieczeństwa.

22 listopada 2017 roku w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, rektor prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska w obecności władz uczelni, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb, straży, inspekcji oraz studentów dokonała uroczystego otwarcia Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie kształcenie studentów w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki działania sztabów podczas zdarzeń kryzysowych.

Koncepcja funkcjonalno użytkowa laboratorium opracowana została przez zespół ekspercki w konsultacji ze wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania kryzysowego. Efektem półrocznych prac było opracowanie koncepcji a następnie uruchomienie pracowni która umożliwia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych realizowanie zadań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Studenci uzyskali w ten sposób możliwość realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem rzeczywistych procedur i algorytmów, opierając się na dokumentacji operacyjnej oraz profesjonalnym sprzęcie. Zgromadzony sprzęt informatyczny, łączności oraz multimedialny umożliwia realizację całego spektrum zajęć związanych z bezpieczeństwem, komunikacją społeczną, zarządzaniem oraz informatyką.

Prakseologiczny wymiar laboratorium uwypuklony został już pierwszego dnia, gdy w obecności rektor prof. Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej oraz zaproszonych gości odbyły się warsztaty symulacyjne z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oraz studentów Akademii. Tematem prowadzonego ćwiczenia było zabezpieczenie wizyty VIP na terenie województwa lubuskiego, co wymagało wdrożenia procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz koordynacji działań na różnych szczeblach dowodzenia. Przedstawiciele służb podkreślili, że sala symulacyjna o takiej skali i wyposażeniu jest jedną z pierwszych w naszym kraju i ze względu na interdyscyplinarność przewyższa tego typu obiekty w uczelniach branżowych kształcących funkcjonariuszy.

Podkreślić należy, że Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa jest doskonałą platformą do prowadzenia badań, analiz oraz ekspertyz w obszarze nauk społecznych. Krajowy system zarządzania kryzysowego podlega systematycznym zmianom i doskonaleniu. Tworzone są nowe koncepcje funkcjonowania, nowe procedury oraz standardy, które przed wdrożeniem wymagają przeprowadzenia symulacji i opracowania wniosków. Pracownia bez wątpienia stwarza takie możliwości, co sprzyjać będzie procesowi dydaktycznemu oraz naukowemu.

mgr Waldemar Kaak

 


 

ĆWICZENIE DOWÓDCZO SZTABOWE W ILAESB

W dniu 18.02.2019r. w laboratorium przeprowadzone zostało ćwiczenie dowódczo sztabowe z udziałem kadry Akademii, studentów oraz przedstawicieli służb. Działania polegały na analizie bieżącej sytuacji operacyjnej (zdarzenie o charakterze terrorystycznym) w kontekście zadań postawionych do realizacji. Ćwiczący (studenci) do wypracowywania decyzji korzystali z rzeczywistej dokumentacji (Planów zarządzania kryzysowego) oraz sprzętu łączności i informatycznego wykorzystywanego przez służby.

Realizowane ćwiczenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami ćwiczenia oraz stanowiło ogromne doświadczenie dla studentów.

 

 

 

loading...

Strona w budowie

Uwaga Studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku studiów II stopnia (r. a. 2019/2020)


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/0101/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym.

Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej.

Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć do dnia 31.05.2019 roku w Dziekanacie Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu przy ul. Teatralnej 25, pokój 121, od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.

 

Pobierz plik (06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf)06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 1 - strona tytulowa.pdf)06-19 ZR zalacznik nr 1 - strona tytulowa.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej.pdf)06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc)06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc)06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf)06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf

Pobierz plik (kody studiów POL-on WTiNZ.docx)kody studiów POL-on WTiNZ.docx

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA I STOPNIA

pytania dla studiów I stopnia - turystyka i rekreacja.docx

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA II STOPNIA

pytania kierunkowe mgr.docx

pytania dla studiów II stopnia - prof. Tadeusz Rynkiewicz.docx

Back to top