|   EN

29 lutego 2016 roku o godz. 17:00 w Muzeum Lubuskim odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne pt. „Czy kulturalny Gorzów potrzebuje Akademii”. Dyrektor Muzeum Lubuskiego mgr Wojciech Popek powitał licznie przybyłych gości, wśród których znalazły się elity naukowe, władze Miasta, przedstawiciele kultury, pracownicy i studenci PWSZ w Gorzowie oraz Lubuszanie. Jako pierwsza w dyskusji zabrała głos JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, przedstawiając „twarde”, niepodważalne argumenty  mówiące o gotowości PWSZ aby stać się Akademią.

Zaproszeni goście wyrażali swoje opinie na temat roli przyszłej Akademii w kształtowaniu życia kulturalnego w naszym mieście. Pozytywnie wypowiadali się na temat akademickości Gorzowa, która bez wątpienia wpłynie pozytywnie na ukształtowanie świadomego odbiorcy kultury. Rozmówcy wskazywali na potrzebę zmian, twierdzili, że akademickość Gorzowa wpłynie na postrzeganie naszego miasta jako otwartego, w którym współistnieją odmienne poglądy na temat kultury i potrzeb kulturalnych, ukształtowanych przez współczesność i lata - są one bowiem symbolem nieodłącznie przypominającym o historii kulturalnej naszego miasta.

Nie można nie zauważyć zmian w mentalności Gorzowian, zmieniającej się na przestrzeni dziesięcioleci. Dziś jesteśmy świadomi swojej tożsamości mającej swe źródła w wielu kulturach, narodowościach i grupach etnicznych. Nauka i jej rozwój współgra z kulturą i zawsze będzie w symbiozie, jedno bez drugiego nie istnieje.

Back to top