|   EN

W piątek, 18 marca 2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskimodbył się II etap trzystopniowegokonkursu dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiegoCZYTANIE WARTE ZACHODU. Konkurs organizowany jest już po raz trzeci.

Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Konkurs jest przeprowadzany pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Celem Konkursu jest:

a)      propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej,

b)      ujawnianie talentów i rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodych Lubuszan,

c)      promowanie polskiej literatury współczesnej oraz twórczości Adama Mickiewicza,

d)     motywowanie młodzieży do poznawania polskiej kultury, historii i przyrody.

Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 400 uczniów gimnazjów z całego województwa. Do II etapu zakwalifikowało się 77 uczniów. W czasie zawodów II stopnia ich zadaniem było napisanie pracy na jeden z pięciu tematów związanych z problematyką podejmowaną przez lektury wskazane  w regulaminie i wykazanie się umiejętnością interpretacji tekstów literackich.

Fotorelacja:

Back to top