|   EN

W dniu 20 kwietnia 2016 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowaną przez

Prorektora ds. studenckich dr Przemysława Słowińskiego oraz Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr Małgorzatę Trocką a Zespołem Szkół Ekonomicznych reprezentowanym przez Dyrektora mgr Jarosława Kapelarza. W ramach porozumienia PWSZ będzie wspierać merytorycznie i dydaktycznie realizowanie wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarach  związanych tematycznie z kierunkiem studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz specjalnościami i modułami studiów prowadzonymi w Uczelni.

 

 

 

Fotorelacja:

Back to top