|   EN

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zacieśnia współpracę z lubuskimi samorządami. JM Rektor Uczelni prof. Elżbieta Skorupska - Raczyńska porozumiała się tej sprawie z powiatami gorzowskim oraz strzelecko-drezdeneckim, a także z samorządem Witnicy. Efektem rozmów są listy intencyjne - porozumienia podpisane przez władze Uczelni ze starostą gorzowskim - Małgorzatą Domagałą, starostą strzelecko-drezdeneckim – Edwardem Tyranowiczem oraz zastępcą burmistrza Witnicy - Przemysławem Joczem.

Porozumienie jest podstawą do prowadzenia obopólnych projektów edukacyjnych. Przewiduje ono na przykład prowadzenie zajęć przez wykładowców przyszłej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w szkołach na terenie samorządów, które przystąpiły do porozumienia oraz uczestnictwo uczniów w wykładach i ćwiczeniach na terenie Uczelni. Porozumienie pozwoli również na prowadzenie obozów naukowych oraz odbywanie studiów podyplomowych przez nauczycieli z terenu
wskazanych samorządów.

http://gorzow.tvp.pl/26074612/pwsz-rozpoczyna-wspolprace-z-lubuskimi-samorzadami

http://portal.powiatgorzowski.pl/index.php/13-glowna/622-nowy-rozdzial-wspolpracy-powiatu-z-panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa

Barbara Kuska

Fotorelacja

Back to top