|   EN

Dnia 14 października 2016 r. Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwałą z dnia 20 czerwca 2016 roku nadał Profesorowi doktorowi habilitowanemu Bogdanowi Walczakowi, wybitnemu humaniście i znawcy dziejów polszczyzny, niestrudzonemu animatorowi polskiego życia naukowego tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA.

Szanowny Panie Profesorze serdecznie gratulujemy.

Społeczność akademicka

 

Back to top