|   EN

Decyzją z 21 października 2016r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał jednostce naukowej: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego środki finansowe na finansowanie w latach 2016-2019 stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca – dr Aleksandry Szczerby-Zawady. Serdecznie Pani Doktor gratulujemy.

Back to top