|   EN

 W dniu 6 grudnia 2016 roku JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska oraz Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Leszek Kobierzewski podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie dydaktyki, nauki i prac badawczych.

W ramach porozumienia AJP będzie wspierać merytorycznie i dydaktycznie realizowanie wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarach związanych tematycznie z kierunkiem studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz specjalnościami i modułami studiów prowadzonymi w Uczelni.

Arleta Cyran

Back to top