|   EN

Szanowni Państwo,

możemy być dumni z jakości kształcenia na naszej Uczelni. Sukces absolwenta Pana mgr. Mariusza Sobkowiaka, który w 2011 roku na Wydziale Humanistycznym obronił pracę licencjacką pt. „Przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym w obszarze działań pracownika socjalnego”, utwierdza i pokazuje wysoki poziom nauczania pracowników dydaktyczno–naukowych naszej Uczelni. Pracę licencjacką naszego absolwenta doceniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przekazano ją do wszystkich instytucji w Polsce zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań dotyczących szeroko rozumianej pomocy społecznej.

 

 

W 2016 r. Pan mgr Mariusz Sobkowiak obronił pracę magisterską pt. „Ocena i analiza zmian systemu motywacyjnego i organizacyjnego w urzędach pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim”. Należy podkreślić, iż jest to pierwsza w kraju praca magisterska opisująca w sposób innowacyjny i szczegółowy analizę zmian wprowadzonych w urzędach pracy w całej Polsce. Do pracy wykorzystał badania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim oraz niepublikowane badania pilotażowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Pan mgr Mariusz Sobkowiak napisał : „(...)Nie zapominam o tym, że pracę tę przygotowałem, gdy byłem Państwa studentem. W ten sposób myśl naukowa tworzona na Państwa uczelni, przez Państwa studenta, dociera aż do samego Ministerstwa i do praktyków pracy socjalnej. Pomyślałem, że podzielę się z Państwem tą informacją, aby wiedzieli Państwo jak wiele potencjału tkwi w studentach (obecnie) Akademii im. Jakuba z Paradyża i podziękuję za to, że to w murach Państwa uczelni zainteresowałem się działalnością naukową (…)”.

Dla społeczności akademickiej jest to potwierdzenie słuszności prowadzenia działań w kierunku nieustannego podnoszenia jakości kształcenia. Taka opinia motywuje do ciągłego zdobywania kwalifikacji i rozwoju naukowego pracowników naukowo – dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Szanowny Absolwencie, w imieniu JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej oraz społeczności akademickiej dziękujemy Panu za docenienie naszej pracy.

Jesteśmy dumni, że jest Pan naszym Absolwentem.

 

Pan mgr Mariusz Sobkowiak jest również Wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych "NOVUM"

Autor "Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej" i "Przemoc instytucjonalna w JOPS"

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/publikacje/

Lubuski Urząd Wojewódzki

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_zachowaniom_suicydalnym_w_pracy_socjalnej/idn:13360.html

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

http://wpis.irss.pl/przeciwdzialanie-zachowaniom-suicydalnym/

Back to top