|   EN

W dniu 8 lutego 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy  Akademią im. Jakuba z Paradyża reprezentowaną przez JM Rektor Elżbietę Skorupską-Raczyńską a Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana insp. Jarosława Janiaka.

 Celem umowy jest utrzymanie na terenie AJP bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podniesienie świadomości społeczności akademickiej o prawnych możliwościach działania Policji, a także współpracy w zakresie szybkiej wymiany informacji między Stronami Umowy.

Barbara Kuska

Fotorelacja: Arleta Cyran

 

 

Back to top