|   EN

w sprawie zgłoszonych kandydatur na przedstawicieli do organów kolegialnych Akademii im. Jakuba z Paradyża i Rady Bibliotecznej
Uczelniana Komisja Wyborcza powołana Uchwałą Nr 60/000/2016 Senatu AJP z dnia 20 grudnia 2016 r. informuje, iż do dnia 16 lutego 2017 r., do godz. 15:30 wpłynęły następujące kandydatury na przedstawicieli do organów kolegialnych Akademii im. Jakuba z Paradyża.
Kandydatury zgłoszone na przedstawicieli do KOLEGIUM ELEKTORÓW:
1) spośród samodzielnych nauczycieli akademickich (wybór dwóch przedstawicieli, z każdego Wydziału AJP):
a) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:
. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk,
. dr hab. Alicja Młynarczyk,
b) Wydział Ekonomiczny:
. prof. dr hab. Janusz Soboń,
. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitruk,
c) Wydział Humanistyczny:
.dr hab. Agnieszka Niekrewicz,
. dr hab. Joanna Rychter,
d) Wydział Techniczny:
. dr hab. Patrycja Suwaj,
. dr hab. Jerzy Rossa,
2) spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich (wybór jednego przedstawiciela, z każdego Wydziału AJP):
a) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:
. dr Tomasz Marcinkowski,
b) Wydział Ekonomiczny:
 dr Anna Majzel,
c) Wydział Humanistyczny:
. dr Joanna Rutkowska,
2
. d) Wydział Techniczny:
 dr Aleksandra Radomska-Zalas,
3) spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybór dwóch przedstawicieli z grona wszystkich zatrudnionych w AJP):
. mgr Sławomir Jach,
. mgr Helena Rutkowska.
Kandydatury zgłoszone na przedstawicieli do SENATU:
1) spośród samodzielnych nauczycieli akademickich (wybór jednego albo dwóch przedstawiciela, z każdego Wydziału AJP):
a) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:
. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk,
. dr hab. Alicja Młynarczyk,
b) Wydział Ekonomiczny:
. prof. dr hab. Janusz Soboń,
 dr hab. Joanna Rogozińska-Mitruk,
c) Wydział Humanistyczny:
. dr hab. Beata Orłowska,

 . dr hab. Joanna Rychter,
d) Wydział Techniczny:
. dr hab. Jerzy Rossa,
2) spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich (wybór trzech przedstawicieli z grona wszystkich zatrudnionych w AJP):
. dr Anna Chabasińska,
. dr Jolanta Gebreselassie,
. dr Andrzej Kuciński,
. dr Joanna Rutkowska,
. dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas,
. dr Małgorzata Trocka,
. dr Arkadiusz Wołoszyn,
3) spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybór dwóch przedstawicieli z grona wszystkich zatrudnionych w AJP):
. mgr Sławomir Jach,
. mgr Helena Rutkowska.
Kandydatury zgłoszone na przedstawiciela do RADY BIBLIOTECZNEJ:
1) spośród pracowników Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej AJP (wybór jednego przedstawiciela z grona wszystkich zatrudnionych w Bibliotece):

                                                                                 3

 . mgr Małgorzata Dreczka,
. mgr Lech Rafalski.
Zgodnie z terminarzami czynności wyborczych, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr 2/001/2017 UKW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych, pracownicy AJP dokonują wyboru kandydatów na przedstawicieli do KOLEGIUM ELEKTORÓW i SENATU na zebraniach wyborczych dnia 24 lutego 2017 r.
Sekretarz UKW: mgr Teresa Krassowska
Przewodniczący UKW: mgr Marcin

 

 

 

 

 

 

 

Back to top