|   EN

W dniu 25 maja 2017 r. w Skwierzynie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, reprezentowaną przez JM Rektora AJP  prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, 
a Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Liceum mgr Marię Lewińską.

 

Akademia, w ramach podpisanego porozumienia będzie wspierać merytorycznie  Liceum w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarze przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz specjalnościami i modułami studiów prowadzonymi w AJP.

 

Barbara Kuska

Fotorelacja: Arleta Cyran       

 

        

Back to top