|   EN

Data 3 października 2017 roku na trwałe wpisze się w historię naszej Uczelni i jej społeczności. Tego dnia nastąpiła bowiem druga w dziejach Inauguracja Roku Akademickiego w nowo utworzonej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
O randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż uczestniczyło w nim wielu znamienitych gości, a wśród nich Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inaugurację poprzedziła Msza Święta na placu przy Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, koncelebrowana pod przewodnictwem JE bp. Tadeusza Lityńskiego, ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego. Po Mszy Władze Uczelni, członkowie Senatu, licznie zgromadzeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli w barwnym korowodzie ulicami miasta do Auli im. prof. Stanisław Kirkora. Uczestniczyli w nim również uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego.

 

Główna część Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 odbyła się w uczelnianej Auli, gdzie JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska przywitała gości: Premier Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbietę Rafalską i zaproszonych gości: parlamentarzystów, Wojewodę Lubuskiego, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, władze starostwa oraz miasta, a także, przedstawicieli Duszpasterzy Gorzowa i Ziemi Lubuskiej, służb mundurowych i sądownictwa, reprezentantów nauki i oświaty, sportu, świata kultury oraz przedstawicieli praktyk gospodarczych i mediów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, jak również dyrektorów szkół oraz przyjaciół Uczelni z innych państw: Ukrainy, Litwy i Niemiec oraz studentów. W swoim przemówieniu JM Rektor wymieniała nowe kierunki, które cieszą się największą popularnością, powiedziała o 30% wzroście rekrutacyjnym i o nowo zatrudnionej kadrze profesorskiej i doktorskiej.  Minister Elżbieta Rafalska przypomniała starania JM Rektor o powołanie Akademii. Wyraziła również nadzieję, że studenci i kadra naukowa swoją pracą spowodują, iż gorzowska Uczelnia dołączy do najlepszych w Polsce. Ważnym punktem w uroczystości było wbicie przez Fundatorów  symbolicznych gwoździ na sztandarze AJP. Fundatorami byli: Lubuski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe Gorzów, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, PGE Bełchatów, INNEKO Sp. z o.o., Izba Celna Rzepin, ENERIS Surowce S.A. Kielce, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego,  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników o/Gorzów, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Bartz Ryszard PU-H Test, Browar Witnica S.A., Urząd Miasta Strzelce Krajeńskie, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, Piotr Jerzy Sobolewski z Myśliborza, Gmina Dobiegniew.

Prorektor ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński poprosił o wystąpienie pracowników, którzy w szczególny sposób wyróżnili się pracując  na rzecz Uczelni w roku akademickim 2016/2017.
JM Rektor prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska wręczyła nagrody czternastu pracownikom Akademii.

Podczas immatrykulacji indeksy odebrały osoby, które w procesie rekrutacji uzyskały najlepsze wyniki – indeksy wręczył Prorektor ds. Studenckich dr Przemysław Słowiński, a po złożeniu ślubowania młodzi żacy zostali pasowani na studentów przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską. Wykład inauguracyjny pod tytułem: „Gorzów miasto średniej wielkości o ponad średnim znaczeniu (po roku 1945). ” wygłosił  prof. nadzw. dr hab. Dariusz A. Rymar.

Inaugurację zakończyła tradycyjna pieśń „Gaudeamus igitur” zaśpiewana przez chór gimnazjalistów z Połuknia na Litwie.

 

Barbara Kuska

 Fotorelacja : Monika Stefanek, Barbara Kuska, Agata Zawadzka

 

 

 

 

 

 

 

Back to top