|   EN

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2017 r., z inicjatywy Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor prof. dr hab.  Elżbieta Skorupska-Raczyńska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Order Odrodzenia Polski 13 października br. otrzymała grupa około 60 wybitnych polskich profesorów, zasłużonych dla nauki polskiej i rozwoju szkolnictwa wyższego. Odznaczenia zostały wręczone w Pałacu Prezydenckim w obecności Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego.  

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 r. Jest nadawany za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami (źródło: oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

 

 

 

Back to top