|   EN

7 listopada Dział Promocji i Informacji reprezentował Akademię im. Jakuba z Paradyża podczas  IV Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego w Zielonej Górze, który odbył się pod hasłem Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość.

 

Celem debaty, którą jako młodzieżowi radni, prowadzili uczniowie lubuskich szkół średnich, było wypracowanie sposobów uczczenia na terenie szkół przyszłorocznego stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziesięć najciekawszych propozycji, przedstawionych przez uczniów i wybranych w drodze głosowania, zapisanych zostało w uchwale IV Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego.

Stoisko Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odwiedzili uczniowie z 29 lubuskich szkół średnich z wychowawcami - w sumie 58 młodych ludzi a także dwunastu radnych i parlamentarzystów województwa lubuskiego. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną AJP, otrzymali też uczelniane gadżety oraz kalendarze ze swoimi zdjęciami.

Barbara Kuska

Fotorelacja:

Back to top