|   EN

22 listopada 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Ma ono służyć studentom i służbom mundurowym w praktycznym szkoleniu oraz analizie postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

 

Tego dnia zostało również podpisane porozumienie między 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego w Międzyrzeczu a naszą Uczelnią. Brygadę reprezentował jej dowódca, płk Piotr Malinowski. W imieniu Akademii im. Jakuba z Paradyża porozumienie sygnowała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. 

Podpisany dokument przewiduje wspólne działania na rzecz obronności państwa oraz wychowania patriotycznego młodzieży. Celem porozumienia jest również umacnianie etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży akademickiej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Barbara Kuska

Fotorelacja: Barbara Kuska

 

 

Back to top