|   EN

Dnia 5 lipca br., w murach Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej przy ul.Fryderyka Chopina 52 odbyły się konsultacje społeczne dokumentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pod nazwą "Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego".

 

Na spotkaniu pojawiło się wiele osób reprezentujących instytucje oświatowe, publiczne, terytorialne i inne. Na spotkaniu przedstawione zostały tendencje wśród młodzieży dot. wyboru atrakcyjności miasta, kierunku studiów oraz inne elementy decydujące o wyborze studiów, przedstawiono również jak zmieniła się liczba uczelni w przeicągu lat.

Zgromadzonym osobom przekazane zostały również min. diagnoza szskolnictwa wyższego w województwie lubuskim, sformułowane także potencjalne scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego, oraz wyniki ekspertyzy pt. „Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim”.

 Przedstawione materiały stanowiły początek do dyskusji i wypracowania projektu dokumentu, który zakłada określenie trzech głównych kierunków rozwoju:

1. Kierunek: Atrakcyjne kształcenie, czyli koncentracja na tworzeniu atrakcyjnej oferty dydaktycznej i wsparcie dla studiujących.

2. Kierunek: Wysokiej jakości nauka, czyli wzmacnianie potencjału naukowego lubuskich naukowców i pozycji uczelni.

3. Kierunek: Komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli tworzenie warunków do rozwoju innowacji i zwiększenia transferu technologii oraz zacieśnianie współpracy na linii uczelnie-biznes.

 

Dyskusja na temat kierunków rozwoju była zagorzała i włączyło się w nią  wiele osób.

 

Back to top