|   EN

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy następujące kierunki studiów podyplomowych:

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ DZIECKA (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Justyna Kopaniecka tel.: 95 7216035).

LOGOPEDIA (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Agnieszka Dykas tel.: 95 7216054).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (pierwsze zajęcia planowane są na 27 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216061).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (pierwsze zajęcia planowane są na 27 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216061).

PRAWO PRACY (pierwsze zajęcia planowane są na 26 - 28 października 2018 roku; osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Joanna Wawrzyniak tel.: 95 7216077).

 

Plany zajęć i harmonogramy zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Dla Studentów/Studia podyplomowe/Plany zajęć.

Back to top