|   EN

Poniżej znajdują sie Komunikaty w sprawie wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu i  Rad Wydziałów :

Komunikat UKW 06-2018 - pojęcie czynne i bierne prawo wyborcze

Komunikat UKW 07-2018 - wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów, Senatu oraz Rad Wydziałów

 

 

Back to top