|   EN

Dnia 22 marca 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium logistycznego. Wydarzenie miało miejsce w Akademii im. Jakuba z Paradyża w przy ul. Fryderyka Chopina 52 w budynku nr 6, w sali nr 5 w której znajduję się laboratorium. 

Celem utworzenia laboratorium jest wsparcie procesu dydaktycznego na kierunku logistyka, profil praktyczny, prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Laboratorium Logistyczne ma za zadanie stworzyć studentom możliwość odbywania zajęć przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, pozwalającego na odzwierciedlenie rzeczywistych procesów występujących w przedsiębiorstwie (stanowisk produkcyjnych, stanowisk roboczych – montaż, produkcja, konfekcja, gospodarka magazynowa) w warunkach szkoleniowych/laboratoryjnych. Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych, stanowiska laboratoryjne zostały stworzone tak, aby student mógł poznać konkretne zagadnienia w praktyce oraz wyjaśnić ich techniczny i teoretyczny mechanizm działania.

Zajęcia prowadzone będą w specjalistycznych laboratoriach systemów informacyjnych. Posiadają one stanowiska wyposażone w odpowiednie oprogramowania do symulowania zagadnień stosowanych w logistyce oraz w systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Taka koncepcja laboratorium pozwala poznać i nauczyć obsługi związanej z prowadzeniem działalności logistycznej i transportowej, a także nabyć umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów występujących w działalności biznesowej (identyfikacja strat, identyfikacja mocnych stron i potencjału, eliminacja wad). Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli na wdrażanie nowych koncepcji i zwiększenie praktycznych umiejętności studenta, a w konsekwencji na jego większą konkurencyjność na rynku pracy.

Laboratorium daje możliwość pokazania zależności procesowych i funkcyjnych występujących w procesie logistycznym i produkcyjnym oraz symulacji rzeczywistych procesów logistycznych, a także wiernie odwzorowuje rzeczywiste procesy logistyczne poprzez:

· opis wybranych procesów (np. zbiórka, przeładunek, eksploatacja, magazynowanie, dystrybucja);

· realizację pomiarów, przygotowanie zbioru informacji o charakterystykach bazowych procesów, statystyczną analizę danych;

· opracowanie modeli referencyjnych elementów infrastruktury procesów
(tj. przenośnik taśmowy, sorter, regał magazynowy, punkt przeładunku);

· opracowanie, przy wykorzystaniu środowiska symulacyjnego, modelu systemu wsparcia logistycznego, umożliwiającego optymalizację wybranego procesu ze względu na zadane kryterium (np. minimalizacja kosztów eksploatacji, maksymalizacja niezawodności, skuteczności oraz efektywności procesu itp.).

Dzięki temu, iż Laboratorium Logistyczne daje narzędzia do kompleksowego zarządzania procesami logistycznymi, a także umożliwiające zarządzanie całym przedsiębiorstwem, może być wykorzystywane do:

· uzupełniania umiejętności i kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych;

· prowadzenia badań naukowych;

· tworzenia projektów na rzecz jednostek gospodarczych – komercjalizacji wyników badań;

· współpracy z innymi jednostkami na przykład poprzez prowadzenie warsztatów;

· wsparcie z zakresu organizacji produkcji i innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw w regionie.

Wyposażenie Laboratorium Logistycznego stanowią:

· system RFID (2-bramki, 2 czytniki, drukarka z koderem etykiet, 2000 etykiet (różne rodzaje), oprogramowanie);

· system Pick-by-Light, system zawiera kodery oraz moduły PBL (400 szt.), oprogramowanie, przygotowany do integracji z systemami ERP;

· system Pick-by-Voice, system zawiera sterowniki, kodery, urządzenia przenośne zarzadzania głosem, oprogramowanie, przygotowany do integracji z systemami ERP;

· system Pick-by-Frame, system zawiera mobilny wózek zaopatrzony w niezbędne sterowniki, oprogramowanie oraz moduły Pick-By-Light, przygotowany do integracji z systemami ERP;

· system Pick-by-Point, system zawiera sterowniki, kodery, lampę doświetlającą, oprogramowanie, przygotowany do integracji z systemami ERP;

· system Pick-by-ePaper, system zawiera sterowniki, kodery, oraz tagi w standzie ePapieru, oprogramowanie, przygotowany do integracji z systemami ERP;

· system Pick-by-Watch, system zawiera tablet naręczny do obsługi systemów
Pick-By, niezbędne sterowniki, oprogramowanie oraz moduły Pick-By-Light, przygotowany do integracji z systemami ERP;

· system Pick-by-Display, ekrany wyświetlające stan działania poszczególnych systemów Pick-By;

· system Hololens, system zawiera sterowniki, okulary, oprogramowanie, uruchomiony, przygotowany do integracji z systemami ERP;

· system RTLS, system zawiera sterowniki, anteny, tagi, oprogramowanie, uruchomiony, przygotowany do integracji z systemami ERP.

W zakresie wsparcia techniczno-informatycznego laboratorium posiada:

· systemy informatyczne ERP i inne:

- system iScala firmy EPICOR,

- system ISOF-ERP firmy HEUTHES,

- system CDN XL – firmy COMARCH,

- pakiet oprogramowania firmy INSERT,

- oprogramowanie interLAN SPEED – firmy interLAN,

· 10 notebooków, projektor multimedialny, 2 serwery na potrzeby laboratorium;

· linię produkcyjną FESTO MPS®.

Wyposażenie Laboratorium Logistycznego zostało dofinasowane środkami zewnętrznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA + WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA GOSPODARKI, POWR.03.05.00-00-Z212/17

Back to top